ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

ඉතිහාසය

1985 වර්ෂයේ ද‍ී ඉසුරුපුර ශ්‍රී ධර්මායතන විහාරය නමින් ආරම්භ කරන ලද මෙම විහාරස්ථානයෙහි නාමය, වර්තමාන විහාරාධිපති, ගරු කටයුතු දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමිපාණන්වහන්සේ, 2008 දෙසැම්බර් මස 04 වැනි දින විහාරාධිපතීත්වයට පත්වීමත් සමගම, මව් විහාරස්ථානයට කරන සැලකිල්ලක් ලෙස සලකා, ඉසුරුපුර ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම ධර්මායතන විහාරය ලෙස නම් කරන්නට වූ අතර, විහාරස්ථානයෙහි පවත්නා දායක පවුල් සංඛ්‍යාවෙහි සුවිශාලත්වය හා විහාරස්ථානයෙන් සිදුවෙන සේවාවෙහි වටිනාකම මුල්කරගෙන, 2010 වසරේ නොවැම්බර් මස 04 වැනි දින පැවැති ක‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ඨින මහා පිංකමට සමගාමීව

තවත් බලන්න

වර්තමාන විහාරාධිපති හිමියන්

ක්‍රි ව 1982 ඔක්තෝම්බර් මස 23 වන දින, කේ කේ ඩ‍ී පියදාස රණවීර මහතාණන් හා ඇසිලින් නෝනා විජේවර්ධන මහත්මිය යන දම්පතීන්ට දාව, කළුතර මහා රෝහලේ දී ජන්ම ලාභය ලබන ලදී. කේ. කේ. ඩී. දුශාන්ති ප්‍රදිපිකා රණවීර, කේ. කේ. ඩී. උදේනි මල්කාන්ති රණවීර, කේ. කේ. ඩී. ගයාන් ඉන්දික රණවීර, යනුවෙන් සහෝදරියන් දෙපළක් ද, එක් සහෝදරයෙක් ද ලද උන්වහන්සේ, ගිහි කල නමින් කේ. කේ. ඩී. ජනක සම්පත් රණවීර නම් විය.

තවත් බලන්න

ඉදිරියට එන සිදුවීම්

පොහොය දිනය

වාර්ෂික වැඩසටහන්

විශේෂ වැඩසටහන්

පුණ්‍යානුමෝදනාව

දිනපතා සවස පූජාවපොහොය දිනයවිශේෂ අවස්ථා