ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

දොඩම්ගොඩ ශ්‍රී ඉන්දසර නාහිමි ශිෂ්‍යත්ව හා සමාජ සේවා පදනම.
මෙම පදනම වර්තමාන විහාරාධිපති, පූජ්‍යපාද දොඩම්ගොඩ සිරි සුමේධ හිමියන් විසින්, තමා විසින්ම, තම ආචාර්යන් වහන්සේට සිදුකරන ගුරු උපහාරයක් උදෙසා, සකස් කරන ලද්දකි. එම පදනම නමින්, උන්වහන්සේ විසින් තම ආචාර්යන් වහන්සේ ප්‍රධාන තමාගේ ජීවිතයට ශක්තියක් වන, ජීවත්වන දෙමාපියන් ඇතුළු සියළුම දෙනාට ආශිර්වාද කිරීමටත්, අපවත් වූ හා මියගිය සැමට පින් දීම සඳහාත්, තමාට ලැබෙන පුද පිරිකරවලින්, තමාගේ දායක සීමාවෙහි සහයෝගය ලැබිය යුතු පවුල්වලට, අළුත් අවුරුද්ද මුල්කරගෙන අත්‍යාවශ්‍ය බඩු මල්ලක් පරිත්‍යාග කරන ලදී. 2009 වර්ෂයේ දී පවුල් 65 කට ද, 2010 වර්ෂයේ දී පවුල් 75 කට ද, මෙලෙස තමාගේ වියදමින් හා සත්පුරුෂ දානපතියන් කිහිපදෙනකුගේ ආධාර උපකාරයෙන්, මෙම සත්ක්‍රියාව ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙය ආරම්භ කරන ලද්දේ 2009 අප්‍රේල් මස 16 වන දිනදීය.