ඉසුරුපුර ශ්‍රී සංඝරාජ මහා විහාරය

  වර්තමානය වන විට දායක පවුල් 1250කින් පමණ සැදුම් ලත් මෙම විහාරස්ථානය තුල අධ්‍යාත්මික හා භෞතික යන හැම අංශයකම සංවර්ධනයක් දැකිය හැක. ධර්ම දේශනා,වරු පිරිත් දේශනා, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් දේශනා, පාංශුකූල කටයුතු, දාන මාන, ආදී ආගමික කටයුතු වලින් බහුල සුවිශාල ආගමික හා සාමාජික සේවාවක් සිදුකරන සක්‍රීය විහාරස්ථානයකි. දහම් පාසල ද ළමුන් 650කින් පමණ සමන්විත සක්‍රීය සුවිශාල සේවාවක් සිදුකරන ප්‍රදේශයේ කීර්තිමත් ප්‍රධාන දහම් පාසලකි. දිනපතා සවස 6.00 ට තෙරුවන් වන්දනාව හා ජයපිරිත් දේශනාව ප්‍රධාන සෙත් පිරිත් දේශනාවන් සිදුකරන අතර මාසික පොහෝ දින ශීල වැඩසටහනට අමතරව පුන් පොහෝ දින හවස මහා සමය සූත්‍ර දේශනාව සිදු කිරීම ද, වාර්ෂිකව සූර්ය මංගල්‍ය වෙනුවෙන් නොනගත කාලය තුල පවත්නා පොදු ආශීර්වාදාත්මක පිංකම ද, හිස තෙල් ගෑමේ උත්සවය ද ඊට සමගාමිව පවත්වන ඉසුරුපුර බක් මහා උළෙල ද, වෙසක් මංගල්‍යය, පොසොන් මංගල්‍යය හා වස් පිංකම් මාලාව හා වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම ද නව වර්ෂයට ආශිර්වාද කරමින් සෑම ජනවාරි 01 වැනි දා දිනයකම උදෑසන සිදුකරන කිරිපිඩු පූජා පිංකම හා හවස ආශිර්වාදාත්මක බෝධි පුජා පිංකම හා දේවපුජා පිංකම ද ඉතා උසස් අයුරින් සංවිධානය වෙයි. සුවිශාල ජාතික ආගමික සාමාජික සංස්කෘතික සේවාවක් දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් සිදුකරන සක්‍රීය විහාරස්ථානයකි.